Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

1727 74af 500
9094 def9 500
Reposted fromsoftboi softboi viafupduck fupduck

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viabeautifulmess beautifulmess
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viamaryjanejanis maryjanejanis
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viaholymoly holymoly
4270 7d8a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianyaako nyaako
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viaRachmaninowowa Rachmaninowowa
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viatout tout

October 29 2019

9017 df81 500
Witches going to their Sabbath, Luis Ricardo Falero, 1878
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viabangbangimdead bangbangimdead
Reposted frommayamar mayamar viadzony dzony
6261 e07d 500
Reposted fromerq erq vianoisetales noisetales
Reposted fromragnarook ragnarook viaVinroli Vinroli
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaznikajac znikajac
7278 e058 500
Reposted fromnenya nenya viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8988 25a6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 22 2019

6210 871d 500
Reposted fromchudazupa chudazupa viadrugs drugs
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
9151 b0e2
Reposted fromtichga tichga viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl