Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

3268 6eb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarhubarbrr rhubarbrr
4637 bfa2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
2948 eb7a 500
Reposted fromzciach zciach viarhubarbrr rhubarbrr
1696 5b01 500
Reposted fromcrazypolish crazypolish viarhubarbrr rhubarbrr
2667 f342 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viarhubarbrr rhubarbrr
5927 95b8 500
Reposted fromtfu tfu viarhubarbrr rhubarbrr
8870 039f
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialadydarkness ladydarkness
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialadydarkness ladydarkness
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka vialadydarkness ladydarkness
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialadydarkness ladydarkness
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadydarkness ladydarkness
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialadydarkness ladydarkness
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadydarkness ladydarkness
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka vialadydarkness ladydarkness
terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

November 21 2019

7806 4fbe 500
Reposted fromregcord regcord viasatyra satyra

November 18 2019

8951 2252 500
Reposted fromteijakool teijakool vianieobecnosc nieobecnosc
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl